Ekologia dla najmłodszych

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Ekologia dla najmłodszych

Indeks: Ekologia dla najmłodszych
844,72 zł brutto (0% VAT)

844,72 zł netto

Dostępne: 5 Przedmioty

Dostawa

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Ekologia dla najmłodszych

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Ekologia dla najmłodszych

Pakiet aplikacji do Smartfloor - Ekologia dla najmłodszych

Nasza Ziemia to nasz wspólny dom. Każdy dom potrzebuje troski o czystość i poszanowania życia jej wszystkich mieszkańców. Czy wiecie dlaczego segregujemy odpady? Czy żywioły Ziemi pomagają wytworzyć prąd? Jaką rolę pełnią rośliny i zwierzęta? Odpowiedzi na te pytania poznacie, grając w gry zaproponowane w tym pakiecie. Zrozumienie znaczenia bycia eko - czyli życia w zgodzie z naturą - to klucz do proekologicznej, dojrzałej postawy każdego dnia. Zestaw interaktywnych, ruchowych gier zespołowych dedykowany jest młodszym dzieciom

 

Dla kogo jest przeznaczony?

Pakiet aplikacji Ekologia dla najmłodszych może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Aplikacje mogą uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci.

 

Jakie są jego cele?

Bawię się - Poznaję - Troszczę się o planetę

Aplikacje z pakietu mają na celu rozwijanie troski o środowisko naturalne, zwrócenie uwagi na wpływ działalności człowieka na przyrodę i rozumienie znaczenia postawy proekologicznej. Zabawy sprzyjają kształtowaniu dobrych nawyków u dzieci: segregowania śmieci, oszczędzania wody, poznawania i szanowania przyrody, troski o czystość na Ziemi.
 

Pakiet aplikacji służy do wspierania rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego na etapie wczesnej edukacji dziecka.

Proponowane zabawy i gry ćwiczą percepcję wzrokową i współpracę w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów. Gry pełnią zarówno funkcje rekreacyjne, jak i dydaktyczne. Aktywności na podłodze interaktywnej mogą być prowadzone w grupie jak i indywidualnie, wspierając tym samym indywidualny rozwój dzieci.
 

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.

 

Co zawiera?

Pakiet zawiera osiem aplikacji interaktywnych, sterowanych ruchem o tematyce proekologicznej, wspierających wielokierunkową aktywność dziecka. Włączenie ich do sytuacji edukacyjnych umożliwia eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujące rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

 

W pakiecie znajdują się zabawy związane z: kategoryzowaniem i zbieraniem odpadów, kreowaniem i poznawaniem świata przyrody, wytwarzaniem energii z wykorzystaniem żywiołów Ziemi, postawami służącymi oszczędzaniu zasobów i życia w zgodzie z naturą.

 

Zabawy mają formę gier zespołowych, w których gracze zdobywają punkty, a na koniec zabawy otrzymują oklaski i ekran gratulacyjny.

 

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka

Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Ekologia dla najmłodszych rozwijać można:

 • samodzielne, refleksyjne, logiczne myślenie;

 • percepcję wzrokową i motorykę dużą;

 • umiejętność respektowania przepisów gier i zabaw zespołowych;

 • umiejętność rozpoznawania rodzajów odpadów: plastik, metal, papier, szkło, produkty organiczne;

 • wiedzę na temat znaczenia roślin i zwierząt dla rozwoju ekosystemów;

 • wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii;

 • umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;

 • umiejętność obserwacji faktów oraz zjawisk przyrodniczych;

 • postawę proekologiczną, w szczególności segregowanie odpadów, oszczędzanie wody, szacunek dla przyrody.

 

 

Dlaczego warto wybrać pakiet Ekologia dla najmłodszych?

 • To doskonała baza interaktywnych gier i zabaw dla dzieci do wykorzystania przez nauczycieli na różnych zajęciach edukacyjnych poświęconych ekologii i wpływowi działalności człowieka na środowisko naturalne.

 • Aplikacje interaktywne aktywizują dzieci do ruchu i wspólnej zabawy.

 • Przykłady użyte w aplikacjach pomagają zrozumieć na czym polega życie w zgodzie z naturą.

 • Pięknie ilustrowane gry.

 • Wciągająca zabawa, która uczy!

 

Zawarte aplikacje

8 interaktywnych aplikacji w pakiecie: 

1. Energia z natury

2. Mikrokosmos

3. Moja dżungla

4. Ocal planetę

5. Segreguj odpady

6. Sprzątam świat 

7. Zakręć kran 

8. Złap odpad

 

Aplikacje przeznaczone są na podłogę interaktywną SmartFloor. Aplikacje reagują na ruch osoby poruszającej się po podłodze interaktywnej.