Aktywna tablica 2019

Rządowy program "Aktywna tablica 2019"
szansą na doposażenie szkół podstawowych.

aktywna tablica

Gotowe zestawy interaktywne oraz monitory interaktywne

Gotowe zestawy interaktywne oraz monitory interaktywne w cenie do 14 tyś zł

Gotowe zestawy interaktywne oraz monitory interaktywne w cenie do 17,5 tyś zł

Nasze realizacje Aktywna Tablica

Lista kilkudziesięciu firm, z którymi mieliśmy okazję współpracować. zobacz

firma Sławomir Anioł FADOS serdecznie zachęca do wzięcia udziału w Rządowym Programie "Aktywna tablica 2019", w ramach którego można wyposażyć lub doposażyć szkoły podstawowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W latach 2017-2019 z programu skorzystało ponad 9000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 128 mln zł dofinansowania. W 2019 r. rząd planuje doposażyć do 4999 szkół podstawowych.

Szkoła podstawowa musi spełnić następujące wymagania:

Szkoła podstawowa musi spełnić następujące wymagania:

- dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s lub deklaracja dyrektora o uzyskaniu takiego dostępu do końca 2019 r.

- przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych

- jedna sala lekcyjna z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor

- co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Cel projektu - to wyposażenie lub doposażenie szkoły podstawowej lub szkoły za granicą w pomoce dydaktyczne.

Jakie pomoce dydaktyczne można kupić w ramach tego programu?

 • tablicę interaktywną w dwóch wariantach:
  a) Tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  b) Tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowy;
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Na jaką kwotę można kupić sprzęt multimedialny w ramach programu „Aktywna tablica”?

 • Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł (WKŁAD FINANSOWY LUB RZECZOWY)).

Kto może złożyć wniosek?

 • Dyrektor szkoły podstawowej, zarówno publicznej, jak i niepublicznej,
 • Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Do kogo złożyć wniosek?

ULEPSZENIA ZESTAWÓW

Organy prowadzące szkoły nie zawsze są w stanie określić wartości wkładu własnego na etapie przygotowywania wniosków. Mając na uwadze możliwość zmiany kwoty zakupu, bez zmiany w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, opracowaliśmy propozycje, które umożliwiają zakup sprzętu wyższej klasy, w kwocie do 17.500 zł. Pierwsza przewiduje wydatkowanie 14000 zł i zakłada włączenie do wkładu własnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK. Druga z nich zakłada wydatkowanie pełnej kwoty 17500 zł i przeznaczenia jej na pomoce dydaktyczne objęte programem rządowym Aktywna Tablica.

Bez względu na ostateczną formę realizacji wkładu własnego możliwe jest przygotowanie wniosku na produkty z oferty do 14 000 zł, a w przypadku ostatecznej decyzji o wkładzie własnym w środkach pieniężnych jest możliwe skorzystanie z tego samego wniosku i zakup określonych zestawów promocyjnych z oferty do 17500 zł, jednocześnie zyskując wyższej klasy sprzęt lub dodatkowe funkcjonalności. Więcej informacji znajdą Państwo w tekście ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. "VI. KOSZTY I FINANSOWANIE PROGRAMU RZĄDOWEGO", Punkty 5 i 6.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Harmonogram programu Aktywna Tablica na rok 2019:

Zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu.

do 15 kwietnia

Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości.*

do 15 kwietnia

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

- organy prowadzące do wojewodów

- dyrektora ORPEG do Ministra Edukacji.

do 30 kwietnia

Kwalifikacja wniosków.

do 15 maja

Przekazanie dotacji.

do 30 czerwca

Wykorzystanie wsparcia finansowego.

do 31 grudnia

Przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

do 15 czerwca 2020 r.

*Wnioski o udział w programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, i dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, stanowią równocześnie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół.

 A gdzie można kupić pomoce dydaktyczne?

 SKLEP FADOS posiada w swojej ofercie wszystkie rodzaje pomocy dydaktycznych, możliwych do zakupienia w ramach projektu Aktywna tablica, w tym: tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory multimedialne, głośniki, a także wiele inny sprzętów komputerowych.

 Czy otrzymamy fakturę VAT na przelew?

 • Tak, firma FADOS wystawia fakturę VAT z odroczonym terminem płatności dla państwowych placówek oświatowych.

 Czy zakupu przez Internet są bezpieczne?

 • Tak, zakupy w SKLEPIE FADOS są bezpieczne, łatwe i szybkie, a profesjonalni i mili pracownicy pomogą Państwu dopasować odpowiedni rodzaj pomocy dydaktycznych.

 

Firma Sławomir Anioł FADOS w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków UE, doposażyła 40 przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.

 

Teraz każdy Dyrektor szkoły podstawowej z terenu całego kraju może wyposażyć lub doposażyć swoją placówkę w nowoczesny sprzęt multimedialny.

 

Ponadto firma FADOS oferuje szkolenia rad pedagogicznych oraz dla nauczycieli z obsługi i wykorzystania TIK w codziennej pracy nauczyciela.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do składania wniosku o doposażenie szkół w nowoczesne technologie.

 

Serdecznie zachęcamy do wyposażenia lub doposażenia szkół podstawowych oraz do zakupu pomocy dydaktycznych w SKLEPIE FADOS.

 Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sprzętów interaktywnych, serdecznie zapraszam do kontaktu pod nr tel: 696-423-278 lub mailowo, na adres: biuro(małpa)fados.pl.

Aby złożyć zamówienie, wystarczy do nas zadzwonić: 
696-423-278.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Mamy przyjemność przestawić Państwu kilka zdjęć z naszych realizacji. 
Montaże wykonane na terenie całej Polski.

Realizujemy zamówienia z programu Aktywna Tablica.

Zapraszamy do współpracy.

Przedszkole Wrocław

Przedszkole Kinderjagodno

Szkoła Podstawowa w Krakowie

Szkoła Podstawowa w Ciepłowodach

Przedszkole w Zawadzkiem

zawadzkie.jpg

Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim

Szkoła Podstawowa Tomaszów Mazowiecki

Przedszkole w Krakowie