Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie obowiązków wynikających z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, iż firma Sławomir Anioł FADOS podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Dokładamy wszelkiej staranności, aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

Sławomir Anioł FADOS jest administratorem Państwa danych, w tym adresu e-mail.

Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby firmy lub na adres e-mail: biuro@fados.pl. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

W każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu takiego wniosku od Państwa jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

 

Aby skorzystać z niniejszego prawa, wystarczy skontaktować się z nami za pomocą jednego z następujących kanałów komunikacji:

 1. za pomocą poczty e-mail – przesyłając do nas żądanie zaprzestania dalszego przesyłania Państwu informacji o naszych produktach, na adres: biuro@fados.pl;
 2. za pomocą poczty tradycyjnej – wysyłając nam listem tradycyjnym żądanie zaprzestania dalszego przesyłania Państwu informacji o naszych produktach, na adres: Sławomir Anioł FADOS, ul. Antonia Vivaldiego, 74/8, 52-129 Wrocław.

Wówczas Państwa dane, w tym adres e-mail, zostaną usunięte z naszej bazy danych i nie będziemy się już z Państwem kontaktować w celach marketingowych.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych oraz w sprawie możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw, zachęcamy do kontaktu mailowego: biuro@fados.pl

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane, jest przedsiębiorstwo Sławomir Anioł FADOS z siedzibą we Wrocławiu (52-129), przy ul. Antonia Vivaldiego 74/8 (dalej „sklep FADOS”) – właściciel internetowej platformy handlowej, dostępnej pod adresem: www.sklep.fados.pl.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Można się z nami skontaktować za pomocą:

1)      poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres: biuro@fados.pl

2)      poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres: Sławomir Anioł FADOS, ul. Antonia Vivaldiego 74/8, 52-129 Wrocław

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie FADOS, albo podczas dokonywania zakupów bez zakładania konta, lub podczas składania zamówienia drogą e-mail bezpośrednio na adres poczty internetowej sklepu FADOS.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sławomir Anioł FADOS?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 •          umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu FADOS, w tym dokonywania zakupów towarów i usług oraz płatności za dokonane zakupy;
 •          zakładania i zarządzania przez Ciebie Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 •          realizacji umów sprzedaży zawartych ze sklepem FADOS;
 •          obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 •          obsługi zgłoszeń, które do nas wyślesz za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres poczty e-mail;
 •          kontaktowania się z Tobą także w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu FADOS, którym jest:

 •          analiza Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie produktów w sklepie FADOS;
 •          prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług sklepu FADOS, a także towarów i usług innych podmiotów (m. im. producentów sprzętów komputerowych, multimedialnych, itp.);
 •          kontaktowanie się z Tobą, także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
 •          wsparcie dla usług kredytowych zakupionego towaru;
 •          zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 •          zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 •          przeprowadzenia badań i analiz na potrzeby wewnętrzne sklepu FADOS między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu FADOS, poprawy działania i funkcjonalności sklepu FADOS, a także oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników sklepu FADOS;
 •          obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy;
 •          organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 •          windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 •          prowadzenie analiz statystycznych;
 •          przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 •          zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze sklepu FADOS;
 •          organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 •          umożliwienia dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

1)       gdy dokonujesz zakupu bez zakładania konta:

adres e-mail, imię i nazwisko, adres do przesyłki (kraj, miasto i kod pocztowy, ulica z numerem domu), numer telefonu kontaktowego;

2)       gdy dokonujesz zakupu i chcesz założyć konto:

adres e-mail, imię i nazwisko, hasło do zakładanego konta, data urodzenia. A następnie także wymagamy od Ciebie podania danych do dostawy: adres do przesyłki (kraj, miasto i kod pocztowy, ulica z numerem domu), numer telefonu kontaktowego;

Ponadto gdy dokonujesz zakupu na rzecz przedsiębiorstwa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych: nazwy firmy, numeru NIP, adresu (kraj, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupów w sklepie FADOS.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec sklepu FADOS w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •          zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (prawo do żądania sprostowania danych);
 •          Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez sklep FADOS; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (prawo do żądania usunięcia danych);
 •          zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; lub gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych);
 •          przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny (prawo żądania przeniesienia danych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a po 25 maja 2018 r. - Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •          przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu albo dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 •          Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli tym, którzy zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi dostarczenia sprzętu, a także dystrybutorom oferowanych przez nas produktów. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym gdy organy te nałożą na nas taki obowiązek.

Ze względów zabezpieczenia sklepu FADOS przed działaniami robotów możemy stosować mechanizm Google CAPTCHA.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •          dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •          wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •          zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •          statystycznych i archiwizacyjnych,
 •          maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep FADOS zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Obecnie nie planujemy przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Pliki cookies

Sklep FADOS wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www.

Ciasteczka są wykorzystywane przez sklep FADOS przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu, utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników (brak potrzeby logowania na każdej podstronie serwisu), zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem sklepu, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania ze sklepu, umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do celów reklamowych przez dostawców reklam.

Sklep FADOS nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych.

Każdy użytkownik może:

 • zrezygnować z reklamowych plików cookies wchodząc na stronę ustawień reklam Google lub Network Advertising Initiative (dla innych zewnętrznych dostawców reklam),
 • zablokować ciasteczka z poziomu przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania sklepu FADOS.

Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami znajdziesz na stronach internetowych wybranych przeglądarek.